COVID - 19

  1. - odstup medzi klientmi predlžujeme na min. 12 hodín aby sme karavan a jeho vybavenie dôkladne vydezinfikovali a vyvetrali
  2. - kompletná dezinfekcia karavanu a príslušenstva dezinfekčným prípravkom a ozónom
  3. - vodovodný systém po klientoch dezinfikujeme špeciálnym prostriedkom
  4. - neposkytujeme posteľné prádlo ani vankúše a paplóny
  5. - karavan dezinfikujeme v rúškach a rukaviciach a samozrejme aj odovzdávame
  6. - naplnenie nádrží pitnou vodou iba po vzájomnej dohode a súhlase oboch strán
  7. - pristavenie karavanu po vzájomnej dohode a súhlase oboch strán